Zekat Nedir? Zekatın Faydaları ve Dinimizdeki Yeri

tarafından
25
Zekat Nedir? Zekatın Faydaları ve Dinimizdeki Yeri

Zekat Nedir? Zekatın Faydaları ve Dinimizdeki Yeri .. Bir ibadeti anlamanın yolu, o ibadetin dinimizdeki yerini anlamak veya tespit etmekten geçmektedir. Bu nedenle zekat ibadetini daha iyi idrak edebilmek adına “zekat nedir? Zekatın faydaları ve dinimizdeki yeri ne boyuttadır?” gibi soruların cevabını kendimizce aramamız gerekmektedir.

İslam dinin 5 şartı içerisinde dördüncü sırada yer alan bir ibadet olarak karşımıza çıkan zekat, maddi olarak yapılan bir ibadettir. Zekat ibadeti Allah rızası, kul faydası için yapılmakta, bu sayede yoksul kimselerin maddi açıdan desteklenmeleri sağlanmaktadır. Hicretin ikinci yılında oruçtan önce farz olan bu ibadet, son derece büyük dikkat gerektirmekte ve birçok ayrıntıyı içerisinde bulundurmaktadır. Peki, zekat kimlere farzdır ve kimler zekat verebilmektedir?

Zekat Nedir? Zekatın Faydaları ve Dinimizdeki Yeri

Zekat Nedir? Zekatın Faydaları ve Dinimizdeki Yeri

Zekat Kimlere Farzdır?

Nasıl ki İslam dininde her ibadetin belirli kuralları ve ölçütleri bulunmakta, bu kurallar ve ölçütler doğrultusunda kişilere farz kılınmaktadır. İşte zekat ibadeti de, belirli kurallar ve ölçütlerin sağlanıyor olması durumunda kişilere farz kılınan bir ibadettir. Zekat ibadetinin kimlere farz olduğu şu şekilde açıklanabilir:

  • İlk şart; İslam dinini kabul etmiş olmak ve Müslüman olmaktır.
  • Bireyin akli dengesinin yerinde olması gerekmektedir.
  • Bireyin ergenlik yaşına ermiş olması gerekmektedir.
  • Bireyin zekat ibadetini yaparken, herhangi bir baskı altında kalmadan kendi iradesiyle zekat vermesi gerekmektedir.
  • Kişinin maddi imkanlarının yerinde olması gerekmektedir. (Kişinin asli ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar ve borçlarından arınmış olacak kadar paraya veya mala sahip olması gerekmektedir)
  • Nisab miktarı kadar mala sahip olan kişilere zekat ibadeti farzdır.

Zekatın Faydaları Nelerdir?

Dinimizdeki her ibadet, ince detaylar içermekte ve aslında insana birçok fayda sağlamaktadır. Bunun yanı sıra ibadetlerin topluma sağlamış olduğu faydalar da son derece üst düzeydedir. Zekatın faydaları ise birden fazla unsurdan oluşmaktadır ve oldukça fazladır.

Zekat ibadetinin en temel faydalarından biri; fakir ile zengin arasında bir uyum sağlamasıdır. Zenginler fakirlere maddi açıdan yardımcı olurken, zekatı vermiş olduğu kişinin yoksulluk derecesini iyi araştırması gerekmektedir. Bu araştırma sonucunda ise zengin, fakirin ne  denli zorluklar çektiğini daha net bir şekilde görebilir. Bununla birlikte fakir kimseler de, zenginlere karşı olan kıskançlık duygularını zekat ibadeti sayesinde kaybetmiş olurlar. Haliyle zengin ve fakir arasında ciddi bir ilişkinin gelişmesi söz konusu olur.

Zekat ibadeti, toplumdaki dengenin sağlanması konusunda da oldukça etkilidir. Zenginin israf etmesini önlerken, fakirin ise refah seviyesine ciddi bir katkı sağlar. Öte yandan zekat, kişiye ihtiyacı olan kimselere yardım etme alışkanlığı getirmektedir. Bu alışkanlık ise kişinin gözünü mal ve para hırsına karşı korur. Diğer ibadetlerde olduğu gibi Zekat ibadetinde de, hem kişisel hem de toplumsal faydaların son derece fazla olduğu görülmektedir.