Yalan Nedir? Müslüman Ne Zaman Yalan Söyleyebilir?

tarafından
60
Yalan Nedir? Müslüman Ne Zaman Yalan Söyleyebilir?

Yalan Nedir? Müslüman Ne Zaman Yalan Söyleyebilir? Yalan gerçeğin zıddı, kişinin doğruluktan ve dürüstlükten ayrılması olmayanı olmuş gibi göstermektir. Yalan söylediği çevresindeki kişiler tarafından ortaya çıkarılan kişilerin şeref ve itibarı zedelenir. Ya yalan söylemeyi terk edip doğruluğunu ispat eder ve yahut da onursuz yaşamaya devam eder. Böyle bir insanın ise çevresiyle barışık, sağlıklı ve öz güven içerisinde bir yaşam sürmesi mümkün değildir. Sürekli yalan söyleyerek kendisini Ve insanları aldatan bir kimsenin başkaları arasında saygın bir yerini olması düşünülemez.

Müslüman Ne Zaman Yalan Söyleyebilir?

Müslüman Ne Zaman Yalan Söyleyebilir?

Sevgili Peygamberimiz doğruluktan ayrılanları kınamış ve Yalan söyleyerek (aldatan) bizden değildir.Kişi yalan söyleye söyleye yalancılardan yazılır. Yalancılık kötülüğe sürükler, kötülük de cehenneme götürür. Kişi doğru  söylemekten vazgeçmezse Rabbin nuru ruhuna ve bedenine yansır. Doğruluk, insanı hayra; hayır da cennete götürür demiştir.

Sevgili Peygamberimizin, düşmanları tarafından bile kabul edilen en büyük özelliği doğruluğu ve güvenilir olması idi. Yüce kitabımız Kur’an’da Allah Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin buyurmaktadır. Müslüman yalan ile imanın bir arada bulunamayacağını bilip yalandan kaçınarak doğruluğun temsilcisi olmalıdır.

 

Yalanın, geçici bir çıkar için söylenmesi iyi olmayan bir davranıştır. Gerek ticarette, gerek ailede, gerekse okulda yalancılığın oluşturduğu kötü etki, onarılması güç davranışlara neden olur. Çünkü yalan, insanı her türlü kötülüğe sevk eder. Yalancılık, İslâm’da büyük günahlardan sayılmış ve yalan söyleyen bir insan yalanı bırakıncaya kadar “münafık” kabul edilmiştir. Yalanın küçüğünden de büyüğünden de sakınmak gereklidir.

Yalan, dinimizde haram olmakla beraber bazı durumlarda söylenebilir:

1. Savaşta düşmanı yenmek içim
2. İnsanların arasını bulmak ve aile düzenini sağlamak için(karı-koca arasında)
3. Hastalara ümit vermek için
4. Ayrıca zulme uğramış bir kişi de canını, malını kurtarmak için yalan söyleyebilir.