Teyemmüm Nedir?

tarafından
19
Teyemmüm Nedir?

Teyemmüm Nedir? İslam dini, Müslümanlara birçok ibadeti farz kılmış ve bu ibadetlerin uygulanması konusunda da daima kolaylıklar sağlamıştır. Öyle ki; bir ibadetin gerçekleştirilmesi için şartların uygun olup olmaması düşünülmüş ve şartların uygun olmaması durumunda ise ne gibi yollar ile bu ibadeti gerçekleştirebileceklerini dahi Kur’an-ı Kerim vasıtasıyla Müslümanlara sunmuştur. Teyemmüm ise bu duruma örnek olarak gösterebileceğimiz en iyi örneklerden biridir. Peki, teyemmüm nedir ve teyemmüm hangi durumlarda uygulanmaktadır?

Teyemmümü kısa bir şekilde; “toprak vasıtasıyla beden temizleme” şekli olarak tanımlayabilmek mümkündür. Abdest alma durumunun mümkün olmadığı durumlarda teyemmüm alınarak bu eksiklik giderilebilmektedir. Teyemmüm için temiz toprak, kum, taş, kireç vb. temiz olan her türlü maddenin bulunması da yeterlidir. Teyemmümün alınabilmesi adına, öncelikle teyemmümü gerektiren başlıca hallerin olması gerekmektedir. Aksi halde teyemmüm alınması dinimizce uygun değildir ve hatta kolaya kaçmak olarak da değerlendirilebilir. Peki, teyemmüm gerektiren başlıca haller nelerdir?

Teyemmüm Nedir?

Teyemmüm Nedir?

Teyemmüm Gerektiren Haller:

  • Abdest veya gusül abdesti almak adına temiz suyun bulunamaması (temiz suyu aramak farzdır, bulunamaması durumunda teyemmüm alınır ancak şehirde veya benzeri yerlerde mutlak suretle temiz su aranmalıdır).
  • Suyun kullanılması durumunda vücuda verebileceği olumsuz etkiler, su kullanıldığında soğuktan ölünmesi veya su nedeniyle hasta olma ihtimali,
  • Suyun etrafında tehlike arz eden herhangi bir düşman veya hayvanın olması,
  • Kişinin özgürlüklerinin elinden alınması durumunda su kullanılamaması,
  • Yola çıkmış olmak ve yolda su bulunmaması durumunda, kişinin yanında içme suyundan başka suyun bulunmaması,
  • Su olsa bile suyun ulaşılamaz bir konumda olması durumu,

teyemmüm gerektiren haller olarak bilinmektedir. Teyemmüm gerektiren halleri iyi bir şekilde kavradıktan sonra kişinin, nasıl teyemmüm alınacağı hakkında bilgi sahibi de olması gerekmektedir. Peki, teyemmüm nasıl alınır ve teyemmüm alınırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Teyemmüm Nasıl Alınır?

Kişi zor şartlar altında olması durumunda, abdest veya gusül ihtiyacını teyemmüm ile halledebilir. Teyemmüm alınabilmesi adına öncelikle kişinin niyet etmesi gerekmektedir. Sonrasında iki elin avuçlarını, teyemmüm edilecek maddeye vurulması, teyemmümün en önemli noktalarından biridir. Ardından teyemmüm edilecek maddenin, alnın her yerine ve başın yan kısımlarına sürmek gerekmektedir. Hemen ardından ise ellerin tamamının bileklere kadar mesh edilmesi teyemmümün tamamlanmasına neden olacaktır.

Teyemmümü Bozan Şeyler Nelerdir?

Nasıl ki, almış olduğumuz namaz abdesti veya gusül abdesti bazı durumlarda bozuluyorsa, teyemmüm de aynı şekilde bazı durumlarda bozulmaktadır. Abdesti bozan her türlü durum, teyemmüm için de geçerlidir. Bununla birlikte namaza girmeden önce su görmek veya teyemmümlüyken abdest alınma ihtimalinin doğması, teyemmümün bozulmasına neden olacaktır. Son olarak dinden çıkılması da teyemmümün bozulması konusunda son etken olarak bilinmektedir.