Şeytan Nedir Kimdir?

tarafından
56
Şeytan Nedir Kimdir?

Şeytan Nedir Kimdir? Seytan’dan korunma yolları nelerdir? Şeytan’ın özellikleri nelerdir? Şeytan tüm dinlerde bilinen bir varlıktır.

Araf suresi 7,11 ve 18. Ayetlerinde anlatıldığı üzere , “varlığı kesin olan, azgınlık ve kötülükte çok ileri giden, kibirli, asi ve insanları saptırmaya çalışan cinlerede şeytan denir.

 

Şeytan Arapça kökenli “Satene” yani Allah’ın rahmetinden uzaklaştı, Haktan uzak anlamına gelen ve “sate” yani kötü huylu kelimesinden türemiş bir kelimedir.

 

Şeytan’ın bilinen bir çok tabiri ismi vardır.

Bunlar;

Gaur, Vesvs, Hannàs,  Kàfir,  Sagir,  Marid,  Tàif,  Fàtin Mel’un, Medhur, Mekzu,  Kefr,  Hazul,  Adüvv,  Mudill,  Merid ve İblis’tir.

Şeytan ilk insanın yani Adem Aleyhisselam’ın yaratılması ile libre ve küfre düşmüş,  aslında önceleri Allah’a iman eden alım bir varlıktı.

Allah’u Teâlâ’nın Şeytan’a Hz Adem’e secde etmesini emri ile başlayan isyanı ve kibri bugüne ve kıyamete kadar devam edecek olan bir sapkınlığı sürdürmesine sebep oldu.

Allah’u Teâlâ’nın bu emrine Şeytan ” Sen onu çamurdan, balçıktan yarattı. Ben ise ondan daha üstün ve ateşten yaratıldıldim diyerek reddetti. Ve huzurdan rahmetten konulduktan sonra Allah’u Teâlâ’nın lanetini gazabını alması ile Şeytan tüm kibiri ve kötülüğü ile O günden itibaren kıyamete kadar insanları kötü olan tüm davranışlara teşvik edeceğine , vesvese verip dinden saptırmaya yemin etmiştir.

Şeytan Nedir Kimdir?

Şeytan Nedir Kimdir?

Ve Şeytan kendine biat eden cin taifesi ile birlikte, yine kendisine biat eden insan toplulukları ile ki bunlara Satanist deniliyor. Satanistler ile birlikte inanan insanları ahirete kadar saptırmaya devam edecek olan “Allah’ın azabı, gazabı ve laneti onun üzerine olsun” kötülüğün başı, olağanüstü güçlere sahip gizli bir varlıktır.

Bu melun varlığın tuzağına düşmüş dinden sapan, sapkınlığa giren bir sürü insan var ne yazık ki.

 

Kur’an’ı Kerim’de de Şeytan’dan açıkça söz edilir. Ve korunmak için bir sürü ayet ve sure vardır.

 

“Euzu billahi mineşşeytanir raciym”

Kovulmuş Şeytan’dan Allah’a sığınırım”

Bizlerin Şeytan hakkında bir çok bilgiye sahip olması, Şeytan’dan korunma yollarında çok etkilidir.

Düşmanı tanımak bilmek, kötülüğün ve zararın nereden geleceğini bilmek çok önemlidir.

Şeytan din üzere ibadet ve iman üzere dosdoğru olan insanlar için tehlikeli niye tehlikeli? Çünkü görevi dinden saptırmak.

Namaz’a dururken, abdest alırken, Kur’an okurken, yemek yerken , hayırlı bir iş yaparken her daim hazır bekler. Vesveseler vererek insanları doğru bildiğinden saptırır.

Öyle ki yediğimiz yemeğe, içtiğimiz suya kadar bize ortak olup kalbimize vesvese vermek adına tetikte beklerler.

Felak ve Nas süreleri Şeytandan ve onun havarileri olan Şeytan yapılı cinlerden korunmak için nazil olmuştur.

 

Hz. Peygamber (sav) bu konuda şöyle buyurmuştur.

“Cin taifesi üç kısımdır: Üçte birinin kanadı vardır, havada uçarlar. Üçte biri yılanlar, köpekler şeklindedirler. Üçte biri de göçebe olup, insanlarla beraber dolaşırlar.” (Rumuz el e-hadis )

Burdan anladığımız üzere Şeytan cin taifesi ile aynı enerji yapısında olduğu için bahsedilen hayvanlar ve bilmediğimiz bir çok surete bürünerek bizlerin hayatlarına girebilirler.