Örf ve Adetlerin Ahlâk ile İlişkisi Nedir?

tarafından
20
Örf ve Adetlerin Ahlâk ile İlişkisi Nedir?

Örf ve Adetlerin Ahlâk ile İlişkisi Nedir? Örf ve âdetler, genel olarak toplum ahlâkını düzenlerler. Toplumun huzur ve mutluluğuna katkıda bulunurlar. Ahlâkın amacı da zaten budur. Toplu hâlde yaşayan insanlar, belli ahlâk kurallarına uymak zorundadırlar. Bu sebeple örf ve âdetlerle ahlâk arasında yakın bir ilışki vardır.Toplumun iradesini, eğilimlerini, sempatilerini dile getiren örf ve âdetler, halkın arasından çıkmış yerleşmiş kurallar olduğu için bunlara uymamak, kanunî ceza kadar ağır sonuçlar doğurur. Toplumun tepkisini çeker. Bu yüzden ahlâkın devamını sağlamada oldukça etkilidir.

 

Hangi toplumda olursa olsun, insanlara iftira atmak, yalan söylemek veya hırsızlık yapmak gibi davranışlar suç olarak kabul edilir. Bunları yapan insanlar, toplum tarafından kınanarak dışlanırlar. Çünkü toplumun suç saydığı davranışlar örflere de uygun değildir. Amacı toplumun düzenini sağlamak, kötülükleri önlemek, toplumda barış ve huzuru oluşturmak olan ahlâkın, örf ve adetlerle iç içe olduğu görülür. Çünkü örf ve âdetler şahsî ilişkilerden çok, toplum hayatını ilgilendirdiği ve yaşanarak öğrenildiği için toplumda birer sosyal kontrol vasıtasıdır.

 

Örf ve Adetlerin Ahlâk ile İlişkisi Nedir?

Örf ve Adetlerin Ahlâk ile İlişkisi Nedir?

Hangi toplumda olursa olsun kavga ve geçimsizlik hem örf hem de ahlâkî açıdan kötüdür. Kavgacı ve geçimsiz kimseler toplumun ayıplaması yanında kendi vicdanının tepkisiyle de karşılaşır. Örf ve âdetler, topluma birlik bilinci verecek olan değer hükümlerini içerir. Ahlâk da erdemli yaşamayı emreden değer hükümlerini konu edinir. Örf ve âdetler önce kamu düşüncesinde yer ederler. Ahlâk ise önce fertlerin vicdanında oluşur. Fertlerin vicdanından toplumun vicdanına yayılır. Böyle olduğu için örf ve âdetler, nesiller arasında köprü olur ve böylece fertleri ahlâkî yönden birbirlerine bağlar. Örf hâlini alan ahlâkî değerler, değişmeden devam eder.

İnsan iradesinin ve hür davranışının geliştirdiği bir değer olan toplumsal kurallar hâline gelmiş örf ve âdetler arasında yakın bir ilişki vardır. Bu ilişkiyi de kolay kolay kimse değiştirmeye cesaret edemez. Ancak yine toplum tarafından daha güzeli ve daha iyisi ile değiştirilebilir tabiki.