Namaz Sureleri Duaları Dinle Oku İndir Öğren

tarafından
18
Namaz Sureleri Duaları Dinle Oku İndir Öğren

Namaz Sureleri Duaları Dinle Oku İndir Öğren ; Sübhâneke , Fatiha Suresi , İhlas Suresi , Ettehiyyâtü Duası , Kunut Duaları , Allâhümme Salli ve Allâhümme Barik Duaları

Namaz surelerinin okunuşları , namaz dualarının okunuşları .. Namaz kılmak akıl baliğ olmuş her Müslüman bireye farz kılınmıştır. Beş vakit namaz kılınır. Namazımızı kılarken okuyacağımız dualar vardır. Bu duaların okunuşları mp3 şeklinde aşağıda link lenmiştir kolayca indirip dinleyebilirsiniz. Duaları ve sureleri dinleyerek daha kolayca ezberleyebilirsiniz inşallah..

Namaz Sureleri Duaları Dinle Oku İndir Öğren

Namaz Sureleri Duaları Dinle Oku İndir Öğren

Sübhâneke Duasının Okunuşu;

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik
ve tebârakesmük
ve teâlâ ceddük
(vecelle senâük)*
ve lâ ilâhe ğayrük.

___________

Fatiha Suresi Okunuşu;

Bismillahirrahmânirrahîm.
Elhamdü lillâhi rabbil’alemin
Errahmânir’rahim
Mâliki yevmiddin
İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în
İhdinessırâtel müstakîm
Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

_____________

İhlas Suresi Okunuşu;

Kul hüvellâhü ehad
Allâhüssamed
Lem yelid ve lem yûled
Ve lem yekün lehû küfüven ehad

_______________

Ettehiyyâtü Duası Onunuşu

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.
Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü
ve rahmetullâhi ve berakâtüh,
Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.
Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh
ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

_______________

Allahümme Salli Duası Onunuşu;

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli
Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli
İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

________________

Allahümme Barik Duası Okunuşu;

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli
Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli
İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

_________________

Kunut Duası 1 Okunuşu;

Allâhümme innâ nesteînüke
ve nestağfirüke ve nestehdîke.
Ve nü’minü bike ve netûbü ileyke.
Ve netevekkelü aleyke
ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke
ve lâ nekfürük
ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

___________________

Kunut Duası 2 Okunuşu;

Allâhümme iyyâke na’büdü
ve leke nüsallî ve nescüdü
ve ileyke nes’â ve nahfidü
nercû rahmeteke
ve nahşâ azâbeke
inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

_________________

Alemlerin Rabbi namaz kılmayı farz kılmıştır demiştik az önce. Günde beş vakit namaz kılmak her Müslümanın en birinci vazifelerinden birisi olmalıdır. Bu vazife zorunluluk dahilinde değil aşkla şevkle huşu içinde yerine getirilen bir ibadet şekli olmalıdır ki namazın vazifesi kılan kişinin ruhunda etki göstersin. Alın her secdeye değdiğinde kişi rabbini ruhunda hissetmelidir namazını eda ederken onun huzurunda gibi saygılı olmalı namazını kılarken vesveselere ve şeytanın oyunlarına mahal vermemelidir.

Mp3 formatında olan namaz duaları indirme linkleri aşağıdadır ;

Sübhâneke İndir

Fatiha Suresi İndir

İhlas Suresi İndir

Ettehiyyâtü Duası İndir

Kunut Duası 1 indir

Kunut Duası 2 indir

Allahumme Salli İndir

Allahumme Barik İndir

No Pass / Şife Yoktur.

Duanın Nuru üstünüze olsun. Amin..