Melek Nedir? Meleklerin Görevleri ve Dört Büyük Melek

tarafından
57
Melek Nedir? Meleklerin Görevleri ve Dört Büyük Melek

Melek Nedir? Meleklerin Görevleri ve Dört Büyük Melek ; Melek neye denilir? Meleklerin cinsiyeti var mı? Melekler görünür mü? Meleklerin görevleri nelerdir? İyi olan insanlar içinde sık sık kullanılan bir isimdir Melek. Bir çok dinde varlığına inanılan ve manevi olarak bağ kurmaya çalışılan fakat bizim dinimizde İslam dininde çok büyük ve önemli bir yeri olan hatta imanın şartları arasında bulunan Allah’u Teâlâ hazretleri’nin kendi nurundan yarattığı ve kendi emrinde hazır kıldığı nurani varlıklardır.

 

Melek Nedir? Meleklerin Görevleri ve Dört Büyük Melek

Melek Nedir? Meleklerin Görevleri ve Dört Büyük Melek

 

18.000 alem içinde görevleri ve sayıları ancak Allah’u Teâlâ’nın tasarrufunda olduğu bir sürü melek ve kendilerine özel görevleri vardır.

Kur’an’ı Kerim’de meleklerden sıkça bahsedilmektedir. Beli başlı bilinen büyük melekler vardır. Ayrıca her insanında kendi melekleri vardır. Gelin onlara bir göz atalım önce dört büyük melekten başlayalım.

Azrail As;

Can almakla görevli olan melektir. Peygamberler dahil bu melek yaradılan her insanoğlunun canını almakla görevlidir.

 

Mikail As;

Doğa olayları ile görevli ve rızıkların taksim edilmesinde  dağıtılmasında  görevli melektir. İnanmayanların doğa ana dedikleri o mübarek melektir. Dünya üzerindeki doğa ile ilgili bütün herşeyin yolunda gitmesini o sağlar..

 

İsrafil As;

Kıyamet günü “Sûr” denilen bir alete üfleyerek insanları uyandıracak olan melektir. O görevini yaptıktan sonra hesap günü için diriliş başlayacaktır.

 

Cebrail As;

Peygamberlere vahiy getiren melektir;

 

Kiramen ve katiben;

İnsanların sağ ve sol omuzlarında bulunan ve günlük hayatta yaptığımız tüm hareketleri amelleri veya günahları kayıt eden meleklerdir.

 

Münker ve Nekir;

Kabir melekleridir. Kabir sorgusu ile görevlilerdir. Bu melekler insan kabre gömüldüğünde başında hasıl olup onu sorguya çeken özel meleklerdir.

 

Bizlerin bilmediği arş-ı alâ’yı ayakta tutan binlerce melek vardır. Meleklerde cinsiyet ve yaş yoktur. Melekler kadın yada erkek olamazlar. Ölümsüz oldukları bilinmektedir. Ancak ve ancak Allah’u Teâlâ’ya tabi olan ve yalnızca onu zikredip daima ibadet ve sena halinde bulunan nurani varlıklarda ölüm yoktur. Kıyamet gününe kadar her daim hizmette ve ibadettedirler.

Bir rivayete göre şeytanda isyan etmeden önce meleklerin başı imiş ne zaman Hz. Adem yaratılmış ve şeytana ona secde etmesi söylenmiş işte o zaman isyankar olmuş.. Yani şeytanda ilk yaratıldığında bir melekmiş diyebiliriz.

Biz kullar farkında olmasakta Allah’u Teâlâ ile bizlerin arasında korunma ve ihtiyaç duyulan her anda bizlerin yardımında Allah’ın izni ile ve izin verdiği ölçüde yanımızda ve hazırdırlar.

Allah kelamı edilen her ortamda camilerde , mescitlerde ibadeti bol olan evlerde, kutsal yerlerde , Kâbe’de , Ravza’yı mutahharda  ve özellikle kandil geceleri ve Ramazan ayı boyunca saf saf yer yüzüne indikleri hadisler de bellidir.

Görevleri biz kullar için daima iyilik ve hayırdır.

Evrendeki herşeyin görevli bir Melaikesi vardır. Bütün elektronlarda, açan her çiçeğin tohumunda , yaprağında, yağan tüm yağmur damlaların da .

Allah’u Teâlâ’nın nurdan memurları olan bu nurani varlıklar, yerine getirdikleri bu görevleri yaparken lezzet alırlar ve her bir görev onlar için büyük haz veren ibadettir.

İlahi ceza ve ödülleri ifa eden yerine getiren olayların oluşmasını meydana gelmesini sağlarken Allah’u Teâlâ’nın görevlileri olarak biz kullara yardım ederler.

Sadece Allah’ın emrettikleri ile görevli oldukları için bu irade dışına çıkmazlar dolayısıyla günahsız varlıklardır. Bu yüzden de ilahi makamda yerleri hep sabittir.

Mekandan münezzehtirler tabi Allah’u Teâlâ’nın verdiği izin ile münezzehtirler.

İnsanlar melekleri gerçek sureti ile göremezler ancak Efendimiz Hz Muhammed sav iki kere Cebrail Aleyhisselam’ı Fıtri sureti ile Altıyüz kanantlı olarak görmüştür.

İlkinde Sidret’ul Münteha’da, ikinciside Mekke’nin aşağısında Cihed denilen yerde semayı ufku kaplamış vaziyette.

Kadr süresi 4. Ayette geçen ” Melekler ve ruh ( Cebrail) onda (o gecede Kadir gecesinde) Rabb’lerinin izli ile her bir iş için saf saf peyderpey yeryüzüne inerler”

Bu ayettende anlaşılır ki onlar bizlerin iyiliği güveni için İnsanlara yardım arzusu duymuş ve bizlere yardımcı olmak için irtibata geçmek istemişlerdir. Her dinde Melekler için merak ve görme arzusu , iletişim kurma arzusu bütün insanlık boyunca vardır. İyi amel sahibi olarak Allah’u Teâlâ’nın izin verdiği ölçüde onların işlerimize verdiği desteği hissetmek imanı bütün olan mümin kullar için mümkündür Vesselam.

Google Etiketleri : melek nedir , melekler ve görevleri , dört büyük melek hangileridir , islamda melek kavramı