Mekruh Nedir?

tarafından
13
Mekruh Nedir?

Mekruh Nedir? Dinimiz, bazı durumları yasaklamamış ancak kaçınılmasını veya uzak durulmasını istemiştir. Haram kılınmayan veya net olarak yasaklanmayan bu durumlar, her türlü davranışı, maddeyi ve daha birçok şeyi kapsayabilmektir. “Mekruh nedir?” sorusunu cevaplayacak olursak; kelime anlamı olarak mekruh kelimesi; yapıldığında dinen uygun olmayacak, uzak durulması veya terk edilmesi gereken davranışlardır. Yani dinimizce yasaklanmayan ancak uzak durulmasında hayır görülen her türlü durum mekruh olarak adlandırılmaktadır.

Mekruh Nedir?

Mekruh Nedir?

Mekruhun tahrimen ve tenzihen mekruh olarak ikiye ayrıldığını söylemek mümkündür. Tanzihen ve tahrimen mekruh durumları ise şu şekildedir:

  • Tahrimen Mekruh: Haram olmayan ancak harama çok yakın olan mekruh olarak bilinmektedir. Harama yakın olan her türlü durum veya madde, bilinçli olarak yapılıyor veya kullanılıyorsa kişi o zaman günahkar sayılmaktadır. Küçük günahlar sayılabilecek mekruh durumları, zaman zaman telafi gerektirebilir. Örnek olarak; namazda vacipleri bilerek ve isteyerek terk eden biri, mekruh işlemi sayılır ve o namazın iadesi gerekmektedir.
  • Tenzihen Mekruh: Yapılmasında genel anlamda bir sakınca bulunmayan ancak yapılmaması daha uygun olan durumlara tenzihen mekruh adı verilmektedir. Bu duruma örnek verecek olursak; ikinci rekatta okunması gereken ayet, birinci rekat ile aynı olursa, bu durum tenzihen mekruha girmektedir. Mekruh kelimesi tek başına kullanılırsa genel anlamda tahrimen mekruh akla gelmektedir.

Mekruh Örnekleri

Geçmiş dönemlerde yaşanmış olan ve mekruh olarak ifade edilen birçok durum bulunmaktadır. Günümüzde hangi davranışların veya hangi durumların mekruh olup olmadığı bu örnekler sayesinde daha iyi bir şekilde anlaşılmaktadır. Mekruh örnekleri, günlük yaşantımızdan tutunda, iş hayatımıza veya daha birçok konuya değinebilmektedir. Mekruh örnekleri arasında ise şu örnekler çok dikkat çekmektedir:

  • Namaz esnasında parmakların çıtlatılması mekruh olan bir davranıştır.
  • Sema edilmesi durumunda kişinin kendinden geçmemesi durumunda, kendinden geçmiş gibi numara yapıp üstünü başını yırtması mekruhtur.
  • Yürürken yemek yenilmesi mekruh olan bir davranıştır ve günümüzde en çok yapılan mekruh davranışlardan biridir.
  • Bir kişinin yerlerde sürünecek kadar uzun giysiler giymesi, mekruh olan bir davranıştır.
  • Sakız çiğneme bazı mezheplere göre mekruh olan bir davranıştır. Bunun nedeni ise sakız çiğnemenin bir hafiflik olarak görülmesidir.
  • Gülerken çok aşırıya kaçmak ve kişinin haddi aşması mekruh olan bir başka durumdur.
  • Bir kimsenin üzerine bulaşan bir pisliği topluma açık bir alanda temizlemesi dinen mekruh olan bir durumdur.
  • Tuvalet, banyo vb. kir unsurunun fazla olduğu yerlerde selam alınıp, selam verilmesi mekruh olan bir davranıştır.