İslamiyette Selamın Önemi

tarafından
63
İslamiyette Selamın Önemi

İslamiyette Selamın Önemi ; Müslümanlar birbirlerinin karın kardeşliğinin üstünde kardeştirler. Birbirlerine mülakat edip, rast gelen müslümanların “Her iki alemde de selamet ve saadet sizin üzerinize olsun. Allah size ömür ve afiyet ihsan buyursun; Allah’ın selamı, nusreti, muvaffakiyeti ve emniyeti sizin üzerinize olsun” manasına olan “Esselamu aleyküm” yahut “Selamün aleyküm” hitabıyla selam vermesi, islam adabından olup, sünneti seniyedendir.

Bu sünnetin ifası İslam hukukunun iktizası, dinimizin bekası, kardeşliğimizin devamı için gereklidir, elzemdir. Selam, müslümanın , müslümana karşı kalbinde duymuş olduğu derin sevgi ve muhabbetin tezahürüdür. Selam ittihad-ı islam için en gerekli, gayet kolay ve yapılması faydalı, o nispette de kuvvetli vede tesirli bir sünnet-i peygamberidir.

İslamiyette Selamın Önemi

İslamiyette Selamın Önemi

Selam almak ve vermek müslümanlar arasındaki sevgiyi, muhabbeti, manevi huzuru, kardeşlik duygularını galeyana getiren, inananları yek vücut eden çok önemli bir nimettir.

Candan verilen ve samimi hislere tercüman olan selamda, rahmet ve bereket vardır. Zira Cenab-ı Hak, Nisa Suresi ayet 86 da, mealen: ” Bir selam ile selamladığınız vakit siz ondan daha güzeli ile selamı alın veya ayniyle karşılayin. Şüphesiz ki Allah her şeyin hesabını hakkıyla arayandır.” buyurulmuştur.

Peygamber efendimiz s.a.v. Efendimiz bir hadisi şerifinde “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe İman etmiş olmazsınız” buyurmuştur.

Selamı açık vermelidir. Resulu Ekrem s.a.v. Efendimizin “Selamı açık veriniz ve it’amı taam ediniz ve nas uykuda iken gece namaz kılınız” hadis-i şerifi buna natıkdır. Elinden ve dilinden müslümanların alim olduğu kimse Selam ismi şerifinden haz almış ve nastan zararlıları def etmiş kimsedir.

Selamın duyulacak bir ses tonu ile verilip alınması lazımdır. Hutbe okunurken, ezan okunurken, ders veya Kur’an okuyana, okutana, zikredene, namaz kılana, kötü iş halinde bulunanlara o halden çıkmadan selam verilmez vede alınmaz.

Bir eve girdiğinizde selam veriniz, Evden çıkarken de selam ile vedalaşınız. Unutmayınız ki insanlara güler yüzle selam alıp vermek sadaka yerine geçer..

Google Etiketleri : Selam ve Selamlaşma Âdâbı , Selam Vermek , Selam Almak