İmam-ı a’zam Ebu Hanife Hazretleri Kimdir?

tarafından
30
İmam-ı a’zam Ebu Hanife Hazretleri Kimdir?

İmam-ı a’zam Ebu Hanife Hazretleri Kimdir? İmam-ı Azam, Hanefi mezhebinin imamı olarak bilinen ve önemli din adamlarından biri olarak tanınan zattır. 700 yılında hayata gelen İmam-Azam, 767 yılında hayata gözlerini yummuş ve yaşamı boyunca İslam dini adına önemli işler yapmıştır.

İmam-ı a’zam Ebu Hanife Hazretleri Kimdir? İslam dininin öncüleri olarak sadece Peygamberimizin soyundan gelenleri değil, daha birçok Allah c.c. dostunu gösterebilmek mümkündür. Peygamber efendimiz (sav) döneminde yaşayan ve adı sıkça duyulanlardan bir diğeri de; İmam-ı Azam hazretleridir. Peki, İmam-ı Azam Hazretleri kimdir ve bu denli tanınmasının sebebi nedir? Asıl adı Numan olmasıyla birlikte, “İmam-ı Azam” kendisinin lakabıdır ve bu lakap “büyük imam” anlamına gelmektedir. İslami ortamın en iyi olduğu dönemlerde yetişen Azam, Kur’an’ı Kerim’i çok küçük yaşlarda hıfzederek, din konusundaki yeteneğini daha o dönemlerde ortaya koymuştur. Gençliğinde ilk olarak ticaretle uğraşmaya başlasa da, ticaretten bir nebze de olsun sıyrılarak, İmam Şa’bi’nin tavsiyesiyle birlikte eğitim hayatına ağırlık vermiştir.

İmam-ı a'zam Ebu Hanife Hazretleri Kimdir?

İmam-ı a’zam Ebu Hanife Hazretleri Kimdir?

Dini bir ailede yetişmesinden ötürü, din ile çok ilgili olan İmam-ı Azam, bu ilgisinden ötürü din hakkında birçok bilgi edinmiş ve din sohbetlerinde de öne çıkan isimlerden olmuştur. İmam-ı Azam’ın yaşadığı dönemde dinle ilgili itikadı fırkaların fazlalaştığı görülmüştür. Çoğalan bu fırkalar gerçeği yansıtmamakla birlikte, sapıkça fırkalardır ve İslam dinine o dönemde ciddi zararlar vermiştir. Bu fırkalara aldırış etmeyen İmam-ı Azam ne hakk yolundan ne de din yolundan hiçbir zaman sapmamış ve kendi mantığıyla olayları yorumlamaya çalışmıştır. Yine bu dönemlerde büyük din hocalarından eğitim alan İmam-ı Azam, almış olduğu eğitimler sayesinde hayatında çok önemli gelişmeler yaşamıştır.

İmam-ı Azam sözleri bulunduğumuz bu dönemde bile çok rağbet ve ilgi görürken, bu sözlerin birden fazla anlam içeriyor olması, hem günümüz hem de o dönem insanlarında derin etkiler bırakmıştır. Hayatını eğitimin yanı sıra din ile ilgili bilinen yanlışları sona erdirip, Müslümanları doğruya yönlendirebilmeye adayan İmam-ı Azam, bu konuda çeşitli başarılar elde etmiştir. Din ile ilgili yanlış yorumlanan her türlü durumu, İmam-ı Azam araştırarak, görerek ve ispatlayarak Müslümanlara açıklamış, bu sayede Müslümanların yanlıştan uzak durmalarına vesile olmuştur.

İmam-ı Azam ile ilgili günümüzce en çok sorulan soruların başında “imam ı azam türk mü?” sorusu yer almaktadır. İmam-ı Azam’ın Farisi veya Türk olduğuna göre rivayetlerin olduğu bilinmektedir ancak Arap olmadığı konusunda kesin bilgiler bulunmaktadır. Bu nedenle İmam-ı Azam’ın Türk olma ihtimali bulunmaktadır.