Hırsızlığa Karşı Müslümanın Bakış Açısı Nasıl Olmalıdır?

tarafından
36
Hırsızlığa Karşı Müslümanın Bakış Açısı Nasıl Olmalıdır?

Hırsızlığa Karşı Müslümanın Bakış Açısı Nasıl Olmalıdır? Hırsızlık, kişinin hakkı olmayanı alması, başkalarına ait olan şeyleri çalması demektir. Yüz kızartıcı ve aşağılayıcı bir suç olan hırsızlık büyük günahlardandır. Bağışlanması ancak ilgili kişi veya kişilerin af. fetmesine bağlıdır. Kişinin, bir başkasının kalbini kırmasını bile hoş karşılamayan dinimiz, alın teri, göz nuru, el emeği ile kazandığı malının başkaları tarafmdan çalınmasını elbette hoş karşılamaz. Kur’an ihtiyaçlarımızı helâl yoldan, çalışıp çabalayarak, emek vererek karşılamamız gerektiğini vurgular. İnsanların malının, mülkünün haksızlıkla veya hırsızlıkla ele geçirilmesini kesin bir şekilde yasaklar.

Şefkatli ve merhametli olan, kendisini öldürmeye kalkanlara bile kötü söz söyleyip beddua etmeyen Sevgili Peygamberimiz hırsızlığa lanet etmiş ve hırsızlığın Müslümana yakışmayan, çirkin, kötü bir davranış olduğunu vurgulamıştır. Hırsızlık hem ferde hem de topluma karşı işlenen bir suçtur. Hırsızlığın büyüğü küçüğü olmaz. Küçüğünü yapan, ileride büyüğünü de yapar. Çocukken, komşunun bahçesinden meyve çalan, büyüdüğü zaman çok daha kıymetli şeyleri çalabilir. Bu nedenle, insanlar çocukluktan itibaren hırsızlığın kötülüğü konusunda eğitilmelidir.

Hırsızlığa Karşı Müslümanın Bakış Açısı Nasıl Olmalıdır?

Hırsızlığa Karşı Müslümanın Bakış Açısı Nasıl Olmalıdır?

Hırsızlık ister bir yere girerek bir şeyin kasten çalınması olsun, isterse kanunların verdiği hakları kötüye kullanarak yapılmış olsun hepsi birdir. Bu bakımdan gasp, dolandırıcılık, rüşvet, kaçakçılık, eksik tartı ve ölçü yoluyla elde edilen kazançların hepsi haramdır. Hiçbir şey hırsızlığın mazereti olarak gösterilemez. Bununla beraber insanları hırsızlığa sevk eden bazı sebepler şunlardır:

1. Ahlâkî sebep
Kişinin, inancının zayıflığı sebebiyle irade ve ahlâkı da zayıflamış ise, paraya ve maddi şeylere karşı düşkünlüğü artar. Bu yüzden hırsızlık yapabilir.

2. Psikolojik sebep
Bazı kimseler, ruhen hasta olmaları sebebiyle hırsızlık yapmadan edemezler. Bu hastalığa “kleptomani” denir. Kleptomani hastaları, tedavi edilmediği müddetçe kendilerini çalmaktan alıkoyamazlar. Hırsızlık hem kişi onuruna yakışmayan hem de topluma zarar veren bir davranıştır. Bu kötü davranışın ortadan kalkması için eğitim öğretim yoluyla bilinçlenme yoluna gidilmelidir. İnsan ihtiyacı olan şeyi kanunsuz yollardan değil, çalışıp kazanarak elde etmeyi öğrenmelidir.

Hırsızlık hastalığına karşı tıbbi ve psikolojik yardımın yanında şeytanın verdiği vesveselerden kurtulmak , başkalarından haksız yere çalmamak için namaz kılmak , düzgün iman sahibi dostlar edinmek ve bol bol kuran okumak fayda sağlayacaktır.