Faziletli ve Hoş Görülü Olmak

tarafından
24
Faziletli ve Hoş Görülü Olmak

Faziletli ve Hoş Görülü Olmak ; Fazilet, insanın ahlâki yönden olgunluğa ermesi demektir. Faziletli olmak erdemli olmak anlamına da gelir. Erdem sahibi olanlar, bilgili, hoşgörülü, cesur, adil dürüst insanlardır.

Hoşgörü, başkalarının fikirlerine ve davranışlarına anlayış göstermek demektir. Hoşgörülü insanlar, diğer insanları severler. Her insanın hoş olmayan davranışlarının yanında iyi davranışlarının da bulunabileceğini unutmazlar. Bu sebeple insanlara sevgi ve saygı ile yaklaşırlar.

Faziletli ve Hoş Görülü Olmak

Faziletli ve Hoş Görülü Olmak

İnsanlar, inançlarının ve fikirlerinin sağlamlığından emin olursa hoşgörülü olur. Psikolojik araştırmalar hoşgörü özelliği olmayan insanın, kendisine güven duymadığını göstermiştir. Daha çok, insanın kendisine güven duymamasından ileri gelir.

Hoşgörülü insan başkasında kusur aramak yerine, bunu önce kendisinde aramalıdır. Atalarımız; “iğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır.” sözü ile insanın kendisini eleştirmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi eksikliğini görebilen insan, başkalarını aynı hatadan ve eksiklikten dolayı ayıplayamaz, onu hoşgörür. Dinimiz başkalarının ayıplarını aramayı, onların eksiklerini yüzüne vurmayı uygun görmemiştir. Buna uygun davranmayı erdemli insanların özelliklerinden saymıştır. İnsanları sevmek, hoşgörmek, affetmek insanın değerini artırır. Herkeste kusur arayan kimseler çevrelerinde sevilmezler. Herkese kötü gözle bakan kimseye iyi insan denilemez. İnsanlar hakkında açık ve kesin hüküm vermemeliyiz. Hoşgörülü olmalıyız.

Hoşgörü ile ilgili olarak Yunus Emre:‘’Yaratılanı hoş gördük. Yaratandan ötürü” demekle hoşgörülü olmanın gereğini vurgulamıştır. Erdem sahibi olmak ve hoşgörülü davranmak, insanlar arasındaki sevgi ve saygının artmasını sağlar. Toplumdaki birlik ve beraberliğin kuvvetlenmesini de sağlar.