Deccal kimdir?

tarafından
20
Deccal kimdir?

Deccal kimdir? Nasıl zuhur edecektir? Deccal bir kişi midir yoksa bir düşünce mi? Deccal kötümü Kendimizi nasıl koruruz? DECCAL’İN nasıl tanıyacağız? Deccal; Arapça kökenli deci kelimesinden türemiş bir isimdir. Anlamı ( hilekâr, yalancı, günahkar ve günaha sevk eden , kötü olanı tavsiye eden, her yeri dolaşan, şeytanın şerrinden daha tehlikeli melun bir kişidir)

Bütün peygamberler ve Resûlu Ekrem’de ne işi oldukları ümmetlerini bu melun kişilik hususunda uyarmışlardır.

Firavun’un zulmünden, Nemrut’un fitnesinden çok daha tehlikeli olduğuna dikkat çekerek Efendimiz Hz Muhammed (sav) veda hutbesi sırasında da Deccal’in şerrinden sakınılması hususuna değinmiştir.Tamamen kafirane bir dünyası olan bu kişilik, insanları dinsizliğe, ateistliğe srvk ederken tüm bunları kendisine gönül veren Müslümanlar arasında kandırılmış olanlar ile birlikte yapacaktır.Hadislerde ahir zamanda gelecek ve ümmete karanlık günler yaşatacak yeryüzünü fitne ile cehenneme çevirecektir.

Deccal kimdir?

Deccal kimdir?

Deccal bir düşünce dinsizlik, inançsızlık olarak diğer bir şekli ile ele alınırken bir çok Deccal olduğu söylenmiştir.İbni Mende, Deccalın çıkışına inanmanın vacip olduğunu söyler.(14) Onun geleceğini inkâr etmek ise en azından dalâlettir.Müslim,126 dan rivayete göre “Hz. Adem’in yaratılışından itibaren kıyamete kadar geçen bütün bu süre içerisinde Deccal’dan daha büyük bir hadise (diğer bir rivayette daha büyük bir fitne) yoktur.” Belirgin özellikleri çoktur, hızlıdır, bir rivayette tek gözü siliktir yada şaşıdır yada tek gözü patlak gibi patlamış üzüm gibidir .Alnında Arapça Kefr yazar yani kâfir ,kefere, bunu Kur’an okumayı bilenler okuyabilir ancak. Yağmurlar yağdırarak doğaya hükmedecek, bir elinde ateş bir elinde su hayat verip hayat alma gücü de olacak. Bu yüzden insanların çoğu bu hileye kanacak.
Genç biri olacak esmer ve parlak tenli olacağı rivayetlerde mevcut.

Ahir zamanda ve doğu tarafından çıkacağı, müslümanların yaşadığı şehirlerden birinde ortaya çıkacağı, bir çok yeri bir çırpıda dolanacak bütün buralarda insanları kandırıp arkasına alacak ancak ve ancak Mekke’ye, Medine’ye ve Mescidi Aksa’ asla giremeyecek.

Peygamberimiz Hz Muhammed (sav) şöyle buyurur. “Şüphesiz ki şu on alamet ortaya çıkmadıkça kıyamet kopmayacaktır: Doğuda, Batıda ve Arap yarımadasında bir yerin batması, yemen tarafından bir duman çıkması, deccâl, dabbetü’l arz, ye’cüc ve me’cüc’ün ortaya çıkması, güneşin battığı yerden doğması ve doğduğu yerden batması, Yemen’de bir ateşin çıkarak insanları toplanacakları yere doğru (haşr yerine) sürmesi .Deccâl Medine Dışındaki bazı işlenmedik tarlalara kadar gelecektir ve o günün en hayırlı insanı çıkıp Deccâl’e “Şehadet ederim ki sen bize Rasûlullah’ın (sav) sözünü ettiği Deccâl’sin” diyecektir.

Deccâl dönüp yanında bulunanlara “Ne dersiniz bu adamı öldürsem sonra diriltsem şüphe eder misiniz?” diye soracak oradakiler de “hayır” diyecekler Bunun üzerine Deccâl onu öldürecek sonra da diriltecektir. Dirilttiği adam o ise “Vallâhi senin hakkında hiçbir zaman şimdikinden daha basiretli etli ve güçlü olmamışımdır” diyecektir. Deccâl onu tekrar öldürmek isteyecek ama buna gücü yetmeyecektir.Bir rivayete göre bu kişi Hızır As ‘dır. Bu fitne ve figan içinde Hz İsa ve Mehdi As gelecek tüm bu zulme son verecektir