Akıl Baliğ Olmak Ne Demektir?

tarafından
23
Akıl Baliğ Olmak Ne Demektir?

Akıl Baliğ Olmak Ne Demektir? Dinimiz için en önemli kavramlardan biri, “akıl baliğ olma” kavramıdır ve her ibadetin en temel şartlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki, akıl baliğ olmak ne demektir ve dinimizdeki yeri ne boyuttadır?

Akıl baliğ olmak kavramı, birçok şekilde açıklanabilen bir kavramdır ancak bu kavramı şu 3 şekilde net bir şekilde tanımlamak daha iyi olacaktır:

  1. Bir kişinin yaptıklarından sorumlu olduğu akla sahip olmasıdır.
  2. Bir kimsenin akıl olarak olgunlaşmış, iyiyi ve kötüyü net bir şekilde ayrıştıracak hale gelmiş olmasıdır.
  3. Ergenlik çağına gelmiş olmak.

Bu 3 temel tanım eşliğinde akıl baliğ olmak kavramı daha net bir şekilde idrak edilecektir. Bilindiği üzere dinimiz, birtakım hususları farz kılmadan önce, bu farzların uygulanabilmesi adına birtakım şartlar öne sunmaktadır. Özellikle ibadetler konusunda bu şartların daha çok önem taşıdığı da su götürmek bir gerçektir. Akil olmak veya akıl baliğ olmak, kişinin ibadetlerini gerçekleştirebilmesi adına en gerekli olan şartlardan biridir. Çünkü akil baliğ olan bir kişi, ibadetlerini kendi ve hür iradesiyle gerçekleştirebilmektedir. Akıl baliğ olmayan bir kişi ise ibadetlerini yerine getirirken, başkasının zoruyla veya baskısıyla yerine getirebilir. İbadetlerin, yani kulluk görevinin yerine getirilmesi durumunda içtenlik ve kişinin kendi isteğiyle hareket edebilmesi son derece önemli bir durumdur.

Akıl Baliğ Olmak Ne Demektir?

Akıl Baliğ Olmak Ne Demektir?

Akıl baliğ olmak kavramını, sadece ibadetlerini yerine getirebilmek adına yeterli yaşa sahip olarak açıklamak yanlış olacaktır. Aslında kişinin ergenlik çağına girmesiyle birlikte akıl baliğ olduğu öngörülmektedir. Bir kimsenin akıl baliğ olması sadece ergenlik çağına girmesinden değil, yapmış olduğu davranışlardan da anlaşılabilmektedir. Kişi, birtakım hususlarda dine uygun bir şekilde hareket etmiyor, dini kötü bir şekilde kullanıyor, dini anlayamıyor veya iyi bir şekilde yorumlayamıyor ise akıl baliğ olduğu söylenemez. Günümüzde birçok ülkede, akıl baliğ olan kızların erken yaşta evlendirilmesi ve bu durumun dine dayatılarak yapılması söz konusudur. Bu durum akıl baliğ olmak kavramının, bireyin ergenlik çağına gelmesiyle değil, cehaletten kurtulmasıyla da açıklanabilir olduğunu göstermektedir.

Özetle; akıl baliğ olmak, insanın artık birtakım şeyleri düşünebilir ve düşündüğünü kolaylıkla uygulayabilir olması olarak adlandırılabilir. Bununla birlikte cehaletten kurtulmak ve etrafa kör bir gözle bakıyorken, kişinin gözlerinin açılması da akıl baliğ olduğunun anlamına gelmektedir. Akıl baliğ olmak kavramı, dinen ibadetlerin yerine getirilebilir hale geldiğini ifade ederken, bireysel olarak kişinin yetişkin bir akla sahip olduğunu anlatmaktadır. Kişi ergenlik çağına gelse bile, akıl olarak halen daha cehaletteyse veya gerideyse, akıl baliğ olup olmadığı tartışılabilir.